chinesisch Quan Zhi Xie Zhou Qu

Quan Zhi Xie Zhou Qu

Translator: HUANG Shanzheng
published in: JIDI Majia et. al. (Hg.s): Hymns from Mountains to Plains. The 3rd International Poetry and Liquor Festival. Chengdu (Si Chuan Min Zu Chu Ban She /Sichuan Nationalities Publishing House) 2019.
Original title: Das Konzert der Hunde (28/09/2017)
published in:
Sämtliche Gedichte 2017-1987
– Sämtliche Gedichte; in: JIDI Majia et. al. (Hg.s): Hymns from Mountains to Plains. The 3rd International Poetry and Liquor Festival. Chengdu (Si Chuan Min Zu Chu Ban She /Sichuan Nationalities Publishing House) 2019.