polnisch Wiersz o pisaniu wierszy

Wiersz o pisaniu wierszy

Translator: Leszek Szaruga
published in: FA-ART, Nr.2/95
Original title: Ein Gedicht übers Gedichte-Dichten (22/08/1994)
published in:
Jenseits von Wurst und Käse
– Jahrbuch der Lyrik 1995/96, Hg. Ch. Buchwald/J. Sartorius. 1955